Till innehåll på sidan

Nyheter

 • The Mistra SAMS Phase1 Report has been published

  Publicerad 2021-04-13

  The report highlights the research carried out in the first phase of Mistra SAMS and share the scientific output and impact that the programme, along ...

  Läs artikeln
 • Doktorand (lic) inom studier i hållbar mobilitet ur ett marknadsperspektiv

  Publicerad 2021-02-19
  Läs artikeln
 • Stockholm stad och Botkyrka kommun satsar på lokala jobbubb i 2021

  Publicerad 2020-12-16
  Läs artikeln
 • Watch Mistra SAMS Kitchen Talk on e-scooter research

  Publicerad 2020-12-10

  Did you miss our online Kitchen Talk on e-scooters? Watch the recorded version of the presentations below.

  Läs artikeln
 • Work hub in Tullinge is Covid19-safe and will be open for one more year

  Publicerad 2020-12-01

  Mistra SAMS will continue its research for another 4 years and therefore we have decided to also extend the lease for our work hub in Tullinge.

  Läs artikeln
 • 45 MSEK till Mistra SAMS – vardagslivets resande i fokus

  Publicerad 2020-10-21

  Mistra SAMS tilldelas forskningsmedel för en andra fas med upp till 45 MSEK över en kommande fyraårsperiod. För att fortsätta undersöka hur ett framti...

  Läs artikeln
 • Anna Kramers at EIT Urban Mobility Nordic Perspective Summit

  Publicerad 2020-10-14
  Läs artikeln
 • Jonas Åkerman at the City of Stockholm’s “Climate treaty conference”

  Publicerad 2020-10-09
  Läs artikeln
 • Exponential Roadmap Initiative announces Partnership with Race To Zero

  Publicerad 2020-10-02

  Exponential Roadmap Initiative amplifies its impact by becoming an official partner of the Race To Zero campaign and TED Countdown, while announcing s...

  Läs artikeln
 • Mistra SAMS researcher at "climate council" in Linköping municipality

  Publicerad 2020-09-29
  Läs artikeln
 • Nya perspektiv på transport från el- och telekomsektorn

  Publicerad 2020-08-28

  En ny forskningsrapport av Erika Kriukelyte undersöker vad transportsektorn kan lära sig om efterfråganshantering från el- och telekomsektorn.

  Läs artikeln
 • Jonas Åkerman i DN: "Flygandet måste minska med en tredjedel"

  Publicerad 2020-08-25

  Enligt Jonas Åkerman är en expansion på Arlanda sannolikt oförenlig med de klimatmål som slagits fast av riksdagen och i Parisavtalet.

  Läs artikeln
 • Oklart om alla tjänsteresor överlever corona, Peter Arnfalk i DN

  Publicerad 2020-08-25

  I snart tio års tid har Sveriges myndigheter kämpat för att ställa om sin möteskultur och dra ner på tjänsteresor, både av klimatskäl och för att spar...

  Läs artikeln
 • Artikel i Transportation Research om marginaliserade klimatframtider i transportplanering

  Publicerad 2020-08-24

  Jacob Witzells artikel "Assessment tensions: How climate mitigation futures are marginalized in long-term transport planning" har publicerats i Transp...

  Läs artikeln
 • Mikael Johanesson i Svenska Dagbladet om flygskatten

  Publicerad 2020-08-11
  Läs artikeln
 • Mistra SAMS forskare i SvD: "En bättre värld bortom parkeringsnormen"

  Publicerad 2020-06-15

  Idag finns det fyra parkeringsplatser per bil i Sverige. Men det är dags att ta bort krav på parkeringsplatser för bostadshus. Det behövs ett nytt sät...

  Läs artikeln
 • Masteruppsats: Data-driven mobilitet som ett sätt att mitigera klimatförändringar, fallet Hangzhou

  Publicerad 2020-06-09

  Yulu Wang på institutionen för geovetenskaper på Uppsala Universitet har publicerat sin masteruppsats om data-driven mobilitet, som använder Hangzhou ...

  Läs artikeln
 • Malin Henriksson i DI: Låt inte den manliga normen styra framtidens resande

  Publicerad 2020-06-09

  Omställningen mot ett mer hållbart resande har börjat. Men låt oss samtidigt göra det hållbart för alla. Det skriver Mistra SAMS Malin Henriksson i en...

  Läs artikeln
 • Karolina Isaksson i Dagens Industri: Pandemin kan öppna fönstret som leder oss åt fel håll

  Publicerad 2020-06-02

  Pandemin ses av många som en möjlighet att hitta nya vägar för samhället. Men risken finns också att vi släpper årtionden av arbete mot en hållbar sam...

  Läs artikeln
 • Mistra SAMS stödjer 1.5°C Playbook

  The 1.5 degree business playbook. Build a strategy for exponential climate action.
  Publicerad 2020-05-18

  Mistra SAMS är en av tio nya parter som har gett sitt stöd till 1.5°C Business Playbook, en strategi för företag som vill bidra till målsättningen att...

  Läs artikeln