Till innehåll på sidan

Samverkan

Mistra SAMS övergripande vision är att åtgärder för hållbar mobilitet och tillgänglighet ska genomföras på ett sätt som bidrar till Sveriges mål om 70 % minskade utsläpp från transportsektorn till år 2030 jämfört med år 2010. För att medverka till denna vision, producerar och kommunicerar forskningsprogrammet empiriskt grundad kunskap, i samverkan med policyaktörer, marknadsaktörer och medborgare. Kommunikationen gentemot beslutsfattare, planerare, medborgare och marknadsaktörer är en del av själva forskningen, och medforskares upplevelser, såväl som olika aktörers erfarenheter och idéer blir en del av forskningsresultaten.

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2024-02-20