Till innehåll på sidan

Living Lab-forskning

Mistra SAMS genomför ett antal interventionsstudier med användare av tillgänglighets- och mobilitetstjänster i "Living Labs". Dessa "Living Labs" genererar användbara data för den pågående forskningen om användarnas behov och preferenser, samt olika tjänsters hållbarhetspåverkan.

Den designdrivna, eller interventionistiska, Living Lab-metoden har utvecklats av designforskare inom Mistra SAMS. Living Labs bygger på interventioner i människors verkliga liv och över tid, ofta under flera månader. Sådana interventioner kan bestå av förändringar som är utformade för att konkretisera och pröva möjliga framtider, till exempel radikalt nya tjänster.

Genom Living Labs utforskar Mistra SAMS forskningsprojekt möjliga framtida prototyper för hållbara transporter, i nära samarbete med medborgare, marknadsaktörer och offentliga planerare. Medborgare som bor i grannskapet blir medforskare när de testar hur olika tillgänglighets- och mobilitetslösningar fungerar för dem i vardagen.

Läs mer om vår Living Lab-forskning på den engelska sidan .

Mer information om respektive Living Lab finns i navigationen till vänster.

Här kan du läsa ett reportage om Living Lab Riksten, medforskare och samarbetspartners .

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2023-11-23