Mistra SAMS är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med huvudkontor på KTH huvudcampus i Stockholm. Programmet skapar ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi.

Programmet leds av KTH i nära samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. Tillsammans med andra aktörer, utvecklar Mistra SAMS innovativ forskning om omvandling av mobilitet och tillgänglighet i stadsmiljö.

Kalender

Inspiration

Affärs- och operatörsmodeller för MaaS

Paper från Conference of European Directors of Roads (CEDR).

Läs mer (engelska) (pdf 3,7 MB)

DN debatt: Dags att föra en aktiv och djärv digitaliseringspolitik

Läs mer

Urban transport: eliminating blind spots and missing links in the era of the fourth industrial (r)evolution

Read more (pdf 933 kB)

Profiler

Mohamed Jama Mohamed

Mistra SAMS international young researchers team

Public transport authorities need a plan for working with ride-sharing

Till sidans topp