Mistra SAMS studerar digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet, för att förstå deras potential att förändra samhället och bidra till hållbarhet.

Vårt mål är att få insikt i offentliga aktörers möjliga roller och medel för att påverka nya tillgänglighetstjänster och plattformsteknik. Vilka handlingsalternativ är öppna för offentliga aktörer och vilka blir effekterna på långsiktiga hållbarhetsmål?

Programmet leds av KTH i nära samarbete med VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut.

Forskning om hållbar tillgänglighet

Insikt