Till innehåll på sidan

Mistra SAMS Sustainable Accessibility and Mobility Services

Mistra SAMS studerar digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet, för att förstå deras potential att förändra samhället och bidra till hållbarhet.

Kalender

Delta i forskningsstudie i Riksten

Vi skulle vilja komma i kontakt med dig som bor eller jobbar i Riksten. Kan du tänka dig att delta i en fokusgruppsdiskussion om hur vi ska åstadkomma framtidens hållbara resande? I fokusgruppen diskuteras bland annat frågor kopplade till hur ska detta skulle kunna skapas, problemen idag, och vilken roll medborgare skulle kunna ha i framtiden. Inga förkunskaper krävs.

Mistra SAMS leds av KTH i nära samarbete med VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Programmet finansieras av Mistra. Tillsammans med sina partners bedriver Mistra SAMS innovativ forskning om transformation mot hållbar tillgänglighet och mobilitet i urbana områden.