Mistra SAMS Sustainable Accessibility and Mobility Services

Mistra SAMS studerar digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet, för att förstå deras potential att förändra samhället och bidra till hållbarhet.

Person vid dator. Ikoner i bilden visar exempel på tjänster som Mistra SAMS forskar kring.

Insikt

COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies

Peter Arnfalk and Lena Winslott Hiselius conducted a survey on the COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies.

"When the Impossible Becomes Possible"

Mistra SAMS leds av KTH i nära samarbete med VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Programmet finansieras av Mistra. Tillsammans med sina partners bedriver Mistra SAMS innovativ forskning om transformation mot hållbar tillgänglighet och mobilitet i urbana områden.

Engelsk text exponentiell vägkarta skala upp trettiosex lösningar för att halvera utsläpp till 2030.

Profiler