Till innehåll på sidan

Mistra SAMS Sustainable Accessibility and Mobility Services

Mistra SAMS studerar digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet, för att förstå deras potential att förändra samhället och bidra till hållbarhet.

Delta i forskningsstudie i Riksten

Vi skulle vilja komma i kontakt med dig som bor eller jobbar i Riksten. Kan du tänka dig att svara på några korta enkätfrågor eller ställa upp på en intervju om hur du färdas idag i din vardag och hur vi skulle kunna färdas i samhället i framtiden?

Läs mer

Mistra SAMS leds av KTH i nära samarbete med VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Programmet finansieras av Mistra. Tillsammans med sina partners bedriver Mistra SAMS innovativ forskning om transformation mot hållbar tillgänglighet och mobilitet i urbana områden.