Mistra SAMS är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med huvudkontor på KTH huvudcampus i Stockholm. Programmet skapar ett forum för kunskapsutbyte och samverkan mellan industri, offentlig sektor och akademi.

Programmet leds av KTH i nära samarbete med Väg- och transportforskningsinstitutet, VTI. Tillsammans med andra aktörer, utvecklar Mistra SAMS innovativ forskning om omvandling av mobilitet och tillgänglighet i stadsmiljö.

Forskning om hållbar tillgänglighet

Kalender

 • 25
  aug
  Events
  sö 2019-08-25 - fr 2019-08-30
  Föreläsare: Katrin Lättman
  Plats: Singapore
  2019-08-25T00:00:00.000+02:00 2019-08-30T23:59:00.000+02:00 Thredbo 16 (Events) Thredbo 16 (Events)

Insikt

Profiler