Till innehåll på sidan

Forskarna uppmanar: Inför nationellt trafikminskningsmål

Mistra SAMS forskare medverkar i den transportpolitiska debatten

Fri kollektivtrafik i Luxemburg.
I Luxemburg är kollektivtrafiken fri. Foto: GilPe, CC Wikimedia Commons
Publicerad 2024-02-07

Mistra SAMS forskare medverkar i den transportpolitiska debatten: Biltrafiken behöver minska och transportpolitiken behöver rikta in sig på hållbar och rättvis omställning.

Två debattartiklar om transportpolitiken har nyligen publicerats i Aftonbladet respektive Svenska Dagbladet, med forskare från Mistra SAMS bland skribenterna. Av de båda debattartiklarna framgår att sänkt skatt på drivmedel, sänkt reduktionsplikt, höjd elskatt och att inte införa ett färdmedelsneutralt reseavdrag är några av de beslut som just nu motverkar hållbar omställning på transportområdet. Forskarna efterfrågar politik och planering som går tydligare i linje med målsättningar om hållbar och tillgänglig mobilitet, och att införa åtgärder som snabbt kan leda i en riktning där tillgänglighet upprätthålls även med minskad biltrafik, på sätt som beaktar de olika förutsättningar som råder i städer och landsbygder.

"Sverige behöver en sammanhållen politik för ett mer transport­effektivt samhälle med ett tydligt mål för en minskning av biltrafiken och främjande av hållbar mobilitet – åtgärder som kan ha betydande positiva effekter för bland annat hälsa och livsmiljö," skriver Mistra SAMS forskarna Karolina Isaksson och Jacob Witzell i en debattartikel i SvD, tillsammans med Håkan Johansson konsult och forskare inom hållbara transporter på Trivector Traffic och Anders Roth mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Trafikökning är ingen naturlag

Transportforskarna förklarar för Dagens Nyheter att Trafikverket använder en prognosbaserad modell för infrastrukturplanering, där man utgår ifrån att trafiken kommer att fortsätta öka, istället för en målbaserad modell där infrastrukturen planeras utifrån vad som krävs för att nå klimat- och hållbarhetsmål. Men trafikökningen är ingen naturlag påpekar Karolina Isaksson.

Utsläppen skulle minska med andra sätt att tänka kring transportsektorns utveckling och infrastrukturmedel inriktade på ett minskat bilberoende, som kollektivtrafik, säger Joanna Dickinson, expert på hållbar mobilitet på IVL Svenska Miljöinstitutet till tidningen.

”Transportpolitik måste vara mer än sänkt bränslepris”

Mistra SAMS-forskarna Malin Henriksson, Fredrik Johansson och Greger Henriksson skriver i en debattartikel tillsammans med flera forskare som studerat vardagsresandets villkor i Sverige att möjligheten att resa på det sätt man behöver i vardagen är begränsad i områden där invånarna är beroende av kollektivtrafik och har lägre bilinnehav.

"Tillgänglig kollektivtrafik är en grundläggande förutsättning för delaktighet i samhället och möjliggör aktiviteter som främjar ett socialt liv, hälsa och tillgång till skola, utbildning, och arbetsmarknaden.
Av denna anledning ska rättvisa ses som en välfärdsfråga och därför är det också viktigt att skattemedel fördelas därefter. Detta viktiga perspektiv har glömts bort i debatten om höga bränslepriser."

Text: Jenny Rosen

Läs tidningsartiklarna

Debattörer: Sverige behöver ett mål för minskad biltrafik | SvD Debatt

Debattörer: Elektrifiering och biodrivmedel räcker inte | SvD Debatt

www.aftonbladet.se/debatt/a/4o91wo/forskare-dyr-kollektivtrafik-gor-sverige-mindre-rattvist

Kritik mot Trafikverkets plan – utgår från 25 procents ökning av biltrafiken  - Dagens Nyheter

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2024-02-07