Till innehåll på sidan

Forskarnas spaningar: Så blir mobilitetsåret 2024

"Omfattande förändringar för minskad klimatpåverkan"

Hållbar stad med miljövänliga transportmedel med cyklister i Gamla Stan, Stockholm.
Foto: Nicholas Ahonen /iStock
Publicerad 2024-01-18

Läs Mistra SAMS-forskarnas Anna Kramers och Karolina Isaksson spaningar då de blickar fram mot mobilitetsåret 2024.

Bland mobilitetsbranschens enligt Dagens Industri tyngsta namn finns Anna Kramers, docent, forskare vid KTH och programdirektör för Mistra sams och Karolina Isaksson, professor, senior forskare vid VTI och vice programdirektör för Mistra SAMS. De är också två av de fyrtio experter som förutspår det hållbara mobilitetsåret 2024 i tidningen .

Påskyndad omställning

Anna Kramers och Karolina Isaksson
Anna Kramers (ovan) och Karolina Isaksson (nedan)

Städers och regioners betydelse för att driva en hållbar samhällsutveckling kommer att accentueras, säger Karolina Isaksson. Och Anna Kramers lyfter fram att Stockholms nya fossilfria zon, kan komma att skapa en positiv utveckling i staden under året. Andra europeiska städer som har minskat biltrafiken i de centrala delarna har fått en ökad trevnad, bättre och hälsosammare miljö och ökad handel. Stockholms ökade satsningar på gång- och cykelstråk tror Anna Kramers kommer leda i samma riktning och uppskattas av boende och besökare.

På samma tema förutspår Anna Kramers att omvandlingen av parkeringsplatser till utrymmen för el-cyklar, el-lastcyklar, el-sparkcyklar och andra mobilitetstjänster som t.ex. delad mobilitet med el-fordon kommer att fortsätta.

Karolina Isaksson tror också att det kommer visa sig finnas en öppenhet för att göra mer omfattande förändringar för minskad klimatpåverkan än vad som ofta antas i den politiska diskussionen.

Klimatavtalen får betydelse

Anna Kramers konstaterar att det nya klimatavtal som antogs i Dubai innebär att världens länder kommit överens om att röra sig bort från fossila bränslen. Då måste bränslebytet inom transportsektorn ske och investeringar i fordon som drivs av fossil energi blir en återvändsgränd. Förhoppningsvis leder det till att omställningen snabbas på, säger Anna Kramers.

Elektrifiering är nödvändig i den här omställningen, men kommer inte att räcka för att nå klimatmålen, utan vi måste dessutom kraftigt minska de privata bilresorna .

- Jag ser fram emot att följa forskningsprogrammet Fairtrans  arbete med ett medborgarråd, som ska ta fram fler förslag om hur Sverige kan arbeta för påskyndad omställning enligt Parisavtalet, säger Karolina Isaksson.

AI-styrda mobilitetstjänster

Slutligen förutspår Anna Kramers att AI kommer att göra sitt intåg i transportsektorn. Och att utvecklingen kommer att gå emot att plattformar som utvecklats för olika MAAS (Mobility as a service) -lösningar kommer ersättas av AI. AI kommer då att kunna sätta ihop de mobilitettjänster som behövs för att ta sig från A till B på ett personligt sätt, säger Anna Kramers.

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2024-01-18