Till innehåll på sidan

Mistra SAMS Sustainable Accessibility and Mobility Services

Mistra SAMS studerar digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet, för att förstå deras potential att förändra samhället och bidra till hållbarhet.

Kalender

 • Events

  onsdag 2023-04-05, 12.00 - 13.00

  Medverkande: Katarina Larsen, forskare på Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH

  Plats: Zoom

  2023-04-05T12:00:00.000+02:00 2023-04-05T13:00:00.000+02:00 Mistra SAMS Kitchen talks (Events) Zoom (KTH, Stockholm, Sweden)Mistra SAMS Kitchen talks (Events)
 • Events

  onsdag 2023-05-03, 12.00 - 13.00

  Medverkande: Patrik Hedlund, Ericsson

  Plats: Zoom

  2023-05-03T12:00:00.000+02:00 2023-05-03T13:00:00.000+02:00 Mistra SAMS Kitchen talks (Events) Zoom (KTH, Stockholm, Sweden)Mistra SAMS Kitchen talks (Events)
Engelsk text exponentiell vägkarta skala upp trettiosex lösningar för att halvera utsläpp till 2030.

Mistra SAMS leds av KTH i nära samarbete med VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut. Programmet finansieras av Mistra. Tillsammans med sina partners bedriver Mistra SAMS innovativ forskning om transformation mot hållbar tillgänglighet och mobilitet i urbana områden.