Till innehåll på sidan

Insikter från Mistra SAMS forskning

De många fördelarna med en jobbhubb

Att etablera en jobbhubb i förorten har många fördelar för individen, som slipper pendla och minskar vardagsstressen. Minskat resande är i sin tur positivt för klimatet. En ökad dagbefolkning i närområdet skapar dessutom ett bättre underlag för service och bidrar till en tryggare miljö. 

Living Lab Riksten: Design för hållbar mobilitet

Se den korta filmen där forskare och medforskare berättar om året i Living Lab Riksten. Vilka var deras insikter och vad hoppas de på inför framtiden? 

Lisa Hellsing, politiker i Botkyrka kommun, talar om forskningsresultaten ur ett planeringsperspektiv.

Living Lab Riksten: Design för hållbar mobilitet

Workshops för kommunala planerare

Mistra SAMS arrangerade under 2023 en workshopserie för kommunala planerare och strateger inom trafikplanering, stadsdelsutveckling och miljö, för att koppla de mobilitets- och tillgänglighetslösningar som testas av Mistra SAMS med ett bredare kommunalt planeringssammanhang. Workshopserien utforskade vad mobilitetslösningarna kan innebära för strategisk planering.

Möjlighet till ömsesidigt lärande

Utmaning att slopa bilen

Familjerna har fått tillgång till transportslag som både ska förenkla jobbpendling och andra vardagsresor och minska beroendet av egen bil. Fordonen – elcykel, elsparkcykel, ellådcykel och kollektivtaxi – har kunnat användas mot en mindre avgift, ungefär motsvarande kostnaden för att resa kollektivt. Bokningen har skett via en app.

Hur svårt kan det vara att leva ett bilfritt vardagsliv?

Många ideer och erfarenheter från Living Lab Riksten

Living Lab Riksten i Tullinge studerade initiativ för mer hållbara sätt att resa, tillsammans med 14 medforskande hushåll. Botkyrka kommun och Region Stockholm är samarbetspartners i projektet.

Projektet fokuserar både på medforskarhushållen och på hur kunskap byggs upp inom kommunen och politiken.

 En länk mellan forskning och planering

Intervju med dr. Jacqueline Klopp om Mistra SAMS forskning

Jacqueline Klopp, från International Scientific Advisory Panel, säger i en intervju att Mistra SAMS forskning är viktig när vi nu står inför klimatförändringarna. - Och att den innovativa metoden med living labs ger upphov till mycket intressant forskning.

Se intervjun här (på engelska)

Jobbskjuts vill pröva nytt sätt att ta sig till och från jobbet

Kollektivtrafiken är sällan matchad med arbetstider. Det är särskilt påtagligt för dem som arbetar inom vård, service och omsorg och som ofta är schemalagda tidiga mornar, sena kvällar eller helger. För dem som inte har bil blir det ofta långa och krångliga arbetsdagar.

SAMSAS-skjutsen riktar sig till grupper som är beroende av kollektivtrafiken

Ökad tillgänglighet med SAMSAS-skjutsen

SAMSAS-skjutsen är en efterfrågestyrd transporttjänst med taxi, som utvecklats vid KTH och VTI. SAMSAS-skjutsen vänder sig till låginkomstgrupper med låg tillgång till kollektivtrafik och ökar medvetenheten om denna grupps resesituation.

Projektet pågick mellan mars och juni 2023

Lärande bortom flaggskeppen | utmaningar i semi-urbana områden

Living Lab Rikstens läge i ett semi-urbant område utanför Stockholm gör att det skiljer sig avsevärt från många andra platser där living labs har etablerats. I vår forskning använder vi frasen "bortom flaggskeppet" för att referera till områden som Riksten och studera deras specifika utmaningar.

Läs mer om lärande bortom flaggskeppen (på engelska)

Marknadsaktörers perspektiv på transportutmaningen

Ett annat foksuområde för Mistra SAMS under fas 2 är att förstå vilka förutsättningar som behövs för marknadsaktörer och entreprenörer för att takten i den nödvändiga omvandlingen mot ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem ska kunna öka.

Vad behöver marknadsaktörerna för att öka takten?

Slutsatser från en lokal jobbhubb

Mistra SAMS jobbhubb i Tullinge drevs som ett Living Lab 2019–2021. Därefter fortsatte den under ett år som en kommersiell pilot och drevs av Botkyrka kommun i samarbete med en lokal entreprenör, Vakansa. Forskningen har lett till flera nya uppslag. 

Läs mer om Living Lab 2: Jobba nära, resa smart

Jobbhubb för att undvika onödiga resor

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund besökte Mistra SAMS arbetshubb i Tullinge.

"Tanken med hubben är att de som arbetar här ska slippa onödiga resor. Men för att ta reda på vad som fungerar måste vi experimentera", säger Mistra SAMS programchef Anna Kramers under besöket.

Diskussion om hur verksamheter som Mistra SAMS hubb kan bli kommersiellt gångbara

COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies

Peter Arnfalk and Lena Winslott Hiselius conducted a survey on the COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies.

"When the Impossible Becomes Possible"