Till innehåll på sidan

Inspirerande forskning, debattartiklar, tjänster och disruptioner

Slutsatser från en lokal jobbhubb

Slutsatser från en lokal jobbhubb

Vår jobbhubb i Tullinge drevs som ett Living Lab 2019–2021. Därefter fortsatte den under ett år som en kommersiell pilot och drevs av Botkyrka kommun i samarbete med en lokal entreprenör, Vakansa. Forskningen har lett till flera nya uppslag. 

Läs mer om Living Lab 2: Jobba nära, resa smart. 

An e-scooter

Marknadsaktörers perspektiv på transportutmaningen

Ett annat foksuområde för Mistra SAMS under fas 2 är att förstå vilka förutsättningar som behövs för marknadsaktörer och entreprenörer för att takten i den nödvändiga omvandlingen mot ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem ska kunna öka.

Vad behöver marknadsaktörerna för att öka takten?

Bicycle shed

Lärande bortom flaggskeppen | utmaningar i semi-urbana områden

Living Lab Rikstens läge i ett semi-urbant område utanför Stockholm gör att det skiljer sig avsevärt från många andra platser där living labs har etablerats. I vår forskning använder vi frasen "bortom flaggskeppet" för att referera till områden som Riksten och studera deras specifika utmaningar.

Läs mer om lärande bortom flaggskeppen (på engelska).

Cargo bike

Medborgardeltagande berikar tranformationsprocesser

En viktig utgångspunkt för vårt arbete i Mistra SAMS är att en mängd aktörer behöver involveras för att driva samhället mot ett socialt rättvist och hållbart transportsystem. Bland dessa aktörer är medborgarnas aktiva engagemang avgörande i omvandlingsprocesserna.

Läs mer om varför medborgarnas aktiva engagemang är viktigt (på engelska).

Vad innebär ett hållbart medborgarskap?

I vårt Living Lab Riksten vill vi analysera den potential som mobilitets- och tillgänglighetstjänster har för att förändra medborgare vardagsresande. Det gör vi i samarbete med 14 hushåll i Riksten som får utforska vad ett hållbart medborgarskap kan innebära. 

Läs mer om Living Lab 3: Utforskar hållbart medborgarskap.

A diagram

Avoid, shift and improve |Ett ramverk för att nå hållbarhet inom transportssystemet

Mistra SAMS har ett långsiktigt perspektiv på hur transportsystemet kan utvecklas hållbart, både vad gäller social rättvisa och övriga aspekter av hållbarhet. Under 2022 arbetade vi med ramverket Avoid-Shift-Improve (ASI) för att utforska hur dessa mål kan uppnås.

Läs mer om ASI-ramverket och Mistra SAMS (på engelska).

COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies

Peter Arnfalk and Lena Winslott Hiselius conducted a survey on the COVID-19’s impact on work and travel patterns in Swedish public agencies.

"When the Impossible Becomes Possible"

The 1.5 degree business playbook. Build a strategy for exponential climate action.

Mistra SAMS stödjer 1.5°C Playbook

1.5°C Business Playbook är en strategi för företag som vill bidra till målsättningen att begränsa den globala uppvärmingen till 1.5°C. "Playbook har stor potential att spridas och därigenom stödja den nödvändiga omställningen av företag och organisationer", säger Anna Kramers programchef på Mistra SAMS.

Betydelsen av forskning – Intervjuer med Mistras programchefer

Hur kan innehåll och resultat från Mistras forskningsprogram bidra till en hållbar återhämtning och långsiktig samhällstransformation? I en videoserie delar Mistras programchefer med sig av kunskaper och insikter från sina forskningsprogram.

SR: Sparkcyklar överallt - är det bra att dela?

Karolina Isaksson deltar i SR:s Prylarnas Pris och pratar om elsparkcyklar.

Hur vågar ni? Ett Greta Thunbergst upprop till oss klimatforskare

Anders Gullberg utmanar sina kollegor: Thunbergdeklarera er forskning!

Podcast: Cityomvandlingen

Anders Gullberg berättar i Bildningspodden om omvandlingen av centrala Stockholm på 1950- och 60-talet.

Lyssna

”Självkörande fordon – ryggraden i ny kollektivtrafik”

Anders Gullberg resonerar kring hur självkörande fordon kan bidra till kollektivtrafiken.

"Klimatpolitiska rådet lämnar (än så länge) regeringen i sticket"

Anders Gullberg, april 2019

Läs artikeln

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2020-07-20