Till innehåll på sidan

Om Mistra SAMS

För att minska utsläpp av växthusgaser, partikelutsläpp och trängsel måste vi tänka helt nytt kring tillgänglighet och mobilitet.

Nya tjänster, baserade på digital plattformsteknologi, kan bidra till en mer sammanlänkad värld, där resor är mer miljövänliga och icke-resor är mer glädjande. Avancerad digital teknik har öppnat för att skapa nya tillgänglighetsmöjligheter och kombinera dessa på smarta sätt för att både minska efterfrågan på transport och för att uppnå mer effektiv användning av transportkapacitet.

Men nya tjänster som bildelning, arbetshubbar eller integrerade biljettsystem bidrar inte per automatik till hållbarhet. De digitala plattformarna optimerar inte heller självklart för hållbart beteende. Vissa nya tjänster kan vara transformativa, andra inte. Och de som kan vara det behöver ett sammanhang där de kan utvecklas.

Forskningsprogrammet Mistra SAMS undersöker den potentiella rollen som offentliga aktörer, tillsammans med privata aktörer, kan ha i att skapa detta sammanhang. Mistra SAMS undersöker hur aktörer kan underlätta samhällets övergång till plattformsbaserad tillgänglighet med mobilitetstjänster som bidrar väsentligt till hållbarhet.

Syftet med Mistra SAMS är att fördjupa kunskapen om specifika tillgänglighetstjänsteinnovationer (Accessibility Service Innovations, ASI) och nya kombinationer av dessa med avseende på deras tekniska konfigurationer (inklusive provning i pilotskala), institutionella förutsättningar och användarperspektiv. Fokus riktas mot tjänster med en disruptiv potential att stimulera en övergång till hållbar tillgänglighet och mobilitet i Sverige.

Programmet har ett urbant fokus och tar utgångspunkt i förhållandena i Storstockholm– både i förort och innerstadsmiljö. Utifrån denna empiriska grund formuleras insikter om olika aktörers tänkbara roller och handlingslinjer för att påverka utveckling och tillämpning av nya tillgänglighetstjänster och plattformsteknik.

Mistra SAMS är ett samverkansarbete med deltagare från akademi, näringsliv och offentlig sektor.

För mer information, byt språk till engelska på denna webbsida.

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2021-05-25