Till innehåll på sidan

Mistra SAMS forskare kommenterar flygdebatten

Efterfrågan på klimatsmarta resor ökar.

Flygplats med tomma säten.
Flygplats med tomma säten. Foto: Dennis Gecaj /Unsplash
Publicerad 2024-02-12

Många resor kan ersättas med digitala möten och flygresor med kollektiva resor på marken. Efterfrågan på klimatsmarta resor ökar.

I en debattartikel nyligen författad av Mistra SAMS Mattias Höjer, tillsammans med forskarkollegor från Chalmers och SLU, ger Mistra SAMS nyckelbegrepp Avoid, Shift, Improve klarhet i flygskattsdebatten. Alla resor som inte görs med flyg på grund av flygskatten skulle inte utföras med bil. Istället skulle en del resor inte behöva göras alls, en del skulle ersättas med kollektiva färdmedel som tåg eller buss. Om den ersätts med bil kan bilen delas av flera personer.

Dessutom, skriver Mistra SAMS forskarna Jonas Åkerman och Mattias Höjer tillsammans med Jörgen Larsson, styrmedelsforskare för hållbar konsumtion vid Chalmers, borde flygets skatteundantag avvecklas för att utsläppen ska kunna minska tillräckligt snabbt.

"I detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg att möjligheterna och vanan att genomföra digitala möten ökat markant efter pandemin, vilket minskar behovet av flygresande i tjänsten," skriver de i Svenska Dagbladet.

I sin slutreplik efterfrågar forskarna "en konstruktiv debatt om hur vi tillsammans snabbt ska kunna minska utsläppen så att framtida generationer ska kunna få en någorlunda dräglig tillvaro".

Varför flyger vi mindre?

Jonas Åkerman intervjuas också både i DN och SVT om möjliga orsaker till att svenskarna flyger mindre än före pandemin. Ekonomin och biljettpriser är en del av förklaringen säger han till tidningen, men han tror också att värderingsförändringar spelar in, att man vill resa mer klimatsmart. Han pekar på att tågresandet samtidigt har ökad andel av tåg- och flygmarknaden. Korta resor kan dessutom ersättas av digitala möten.

  1. Vi har lärt oss att jobba med digitala möten och tjänsteresandet fortsätter ligga på en lägre nivå.
  2. Omvärlden har blivit oroligare och därför kanske man drar sig för att resa.
  3. En ökad benägenhet att välja klimatsmarta alternativ.

Viktig utsläppsminskning

Flygresandet ligger just nu still på den lägre nivån och det blir intressant att följa om det kommer att fortsätta så säger Jonas Åkerman. Svenskars flygresande har minskat med 20 procent, vilket ger en utsläppsminskning på ungefär 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, utsläppen från flygresor har därmed minskat från cirka 9 miljoner ton koldioxid innan pandemin, till drygt 7,5 miljoner ton i 2023.

En ganska stor minskning och ett viktigt steg på vägen, även om man behöver göra mer för att nå klimatmålen, konstaterar Jonas Åkerman.

Text: Jenny Rosen

Läs artiklarna

Orealistiska antaganden i flygskattsdebatten  - Altinget 21 december 2023

Svenskarna flyger mindre än före pandemin: ”Attityden har förändrats”  - Dagens Nyheter  5 februari 2024

Inslaget i SVT: Därför flyger svenskar mindre nu än före pandemin  - 22 februari 2024

”Fel att sänka skatten för flyget”  - Svenska Dagbladet 11 mars 2024

”Flygets klimatpåverkan är alltför stor”  - Svenska Dagbladet 22 mars 2024

Fakta: Avoid - Shift - Improve

Omställningen till ett hållbart transportsystem behöver baseras på tre huvudtyper av åtgärder, sammanfattade genom begreppen Avoid - Shift - Improve (undvika, ställa om och förbättra), som definieras enligt följande (FN, 2016, s. 16):

  • Avoid: Onödiga resor eller transporter undviks och förbättrade system stöds, till exempel genom mer integrerad stadsplanering, hantering av transportefterfrågan och digitalt stödd tillgänglighet (dvs. distansarbete i hemmet eller lokala arbetshubbar, hemleveranstjänster etc.).
  • Shift: Initiativ för att främja en bred övergång till mer effektiva och miljövänliga transportformer. Detta innebär att användningen av enskilda bilar i betydande utsträckning ska ersättas av kombinationer av gång, cykling, kollektivtrafik och andra former av delad rörlighet.
  • Improve: Miljöprestandan hos befintliga transportmedel förbättras genom tekniska, operativa, rättsliga eller prissättnings- och/eller infrastrukturåtgärder.
Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2024-02-12