Partners

Mistra SAMS består av en unik multidisciplinär sammansättning av seniora och juniora forskare från olika bakgrunder. Centrala akademiska partners är KTH och VTI. Andra partners till programmet kommer från akademin, näringslivet, offentliga myndigheter och intermediärer. Partners från dessa sektorer gör att Mistra SAMS kan ha tät koppling med världen där programmet vill göra avtryck.

Mistra SAMS finansieras med stöd från

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Mistra SAMS konsortium

Botkyrka Municipality

City of Malmö

City of Stockholm

Ericsson

FRAC/Hertz/Sunfleet

Openlab

Samtrafiken

Savantic

Scania

Itch

Trafikverket

Lunds Universitet

Karlstads Universitet

K2 ​​​​​​​ - Nationellt Kunskapscentrum för kollektivtrafik

Mistra SAMS akademiska samarbeten

​​​​​​​IIIEE ​​​​​​​ The International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

SAMOT ​​​​​​​, The Service and Market Oriented Transport Research Group, University of Karlstad

CESC  - Centre for Sustainable Communications på KTH

ITRL  - Integrated Transport Research Lab på KTH

KOMPIS  - Ett projekt för att främja kombinerad mobilitet som tjänst i Sverige

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Sustainable Accessibility and Mobility Services
Senast ändrad: 2019-07-22