Till innehåll på sidan

Styrelse

Gruppbild på styrelsemedlemmarna
På bild (från vänster): Karl-Henrik Johansson, Sara Bergendorff, Göran Finnveden, Anna Kramers (programchef), Karolina Isaksson (biträdande programchef), Christer Hårrskog, Pernilla Bergmark. Infällda: Anna Anund, Malin Lindgren, Karolina Skog

Ordförande: Pernilla Bergmark, World Benchmarking Alliance

Vice ordförande: Docent Anna Anund, VTI

Karolina Skog

Christer Hårrskog, Trafikverket

Sara Bergendorff, Stockholms stad

Prof. Göran Finnveden, KTH

Prof. Karl-Henrik Johansson, KTH

Adjungerad: Malin Lindgren, Mistra

Foto: Jenny Rosen. Infällda bilder: Hans Alm (av Malin Lindgren) och Kristian Pohl (av Karolina Skog)