Till innehåll på sidan

Jobbskjuts vill pröva nytt sätt att ta sig till och från jobbet

Publicerad 2023-04-24

SAMSAS-skjutsen riktar sig till grupper som är beroende av kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken är sällan matchad med arbetstider. Det är särskilt påtagligt för dem som arbetar inom vård, service och omsorg och som ofta är schemalagda tidiga mornar, sena kvällar eller helger. För dem som inte har bil blir det ofta långa och krångliga arbetsdagar. Tänk om det istället fanns en form av kollektivtrafik som kunde förbokas till den tid som passar och tar resenären hela vägen till slutdestinationen och på så vis gör resan till och från jobbet både snabb och effektiv och minskar stressen i vardagen?

En prototyp av framtidens kollektivtrafik

Under våren är det verklighet i Riksten där SAMSAS-skjutsen går för utvalda arbetstagare i Riksten. Skjutsen utgörs idag av en taxi men kan beskrivas som en prototyp av framtidens kollektivtrafik, och som en konkret lösning på ett tillgänglighetsproblem som grupper beroende av kollektivtrafiken upplever.

-Att arbeta på tider då kollektivtrafiken går sällan kan leda till en form av transportrelaterad utsatthet som resulterar i bristande livskvalitet. Vi hoppas att resultaten av försöket dels kan underlätta livspusslet för individer som prövar tjänsten, och dels att resultaten kan väcka frågor om vilket ansvar arbetsgivare och offentliga aktörer har för arbetsresor liksom om och hur kollektivtrafiken kan bidra till social hållbarhet, berättar Malin Henriksson, senior forskare i forskningsprogrammet Mistra SAMS.

Tjänst som sparar tid och minskar vardagsstress 

De som provat tjänsten, medforskarna, är hittills mycket nöjda och berättar att de sparar en hel del tid varje dag, mellan 20-40 minuter per enkel resa. Skjutsen bidrar därmed till minskad stress i vardagen, inte minst när det gäller minskad oro för att komma för sent till jobbet. Deltagarna upplever också skjutsen som mer pålitlig än den nuvarande kollektivtrafiken.

En del av Living Lab Riksten

SAMSAS-skjutsen finns tillgänglig under våren för utvalda arbetsgivare i Riksten och körs mellan Riksten och Tullinge C på tidiga morgnar och sena kvällar, både vardag och helg och bokas i en särskild app. Skjutsen är en del av forskningsprogrammet Mistra SAMS som undersöker olika sätt att resa hållbart på i framtiden.