Till innehåll på sidan

Kitchen talk: Skapar Allmänna coworking-platser förändrade resmönster?

Hur påverkar trenden med rikstäckande rekrytering och offentligt co-working pendlingsresor?

Kontor i svenska myndigheter har mycket lägre beläggningsgrad än före pandemin, främst på grund av två trender efter pandemin: ökat distansarbete och nationella rekryteringar. Uppskattningsvis 100 000 kontorsplatser är vakanta och många myndigheter letar efter alternativa sätt att använda dessa ytor. Samtidigt blir det allt vanligare att offentliga myndigheter rekryterar personal som bor långt från något av deras kontor och förväntar sig att de anställda ska distansarbeta på heltid.

Tid: On 2024-03-13 kl 12.00 - 13.00

Videolänk: Zoom

Exportera till kalender

I detta Kitchen talk kommer Peter Arnfalk att presentera sin nyligen lanserade studie, lyfta fram några preliminära resultat och bjuda in till en diskussion om hur man kan bedöma de potentiella resekonsekvenserna med hjälp av det ganska lilla urvalet i denna pilotstudie.

Forskningsprojektet studerar ett initiativ där fyra svenska myndigheter har ingått ett avtal om att dela kontorsutrymmen med varandra. I juni 2023 lanserade de ett ettårigt försök med cirka 30 anställda som fick arbeta från en annan myndighets kontor, närmare där de bor. Syftet med pilottestet är att se hur väl detta fungerar och att bedöma om denna typ av "publikt co-working" bör användas även av andra offentliga myndigheter. Huvudsyftet med Mistra Sams engagemang är dock att bedöma de möjliga konsekvenserna för de anställdas resmönster. Hur kan trenden med rikstäckande rekrytering och offentligt co-working påverka pendlingsresor, längre resor till huvudkontoret och till och med beslut om var man ska bo?

Delta i vårt Kitchen talk via Zoom!

Seminariet hålls på engelska.

Mistra SAMS Kitchen Talks är en serie informella webbinarier där vi presenterar pågående forskning inom programmet och av våra partners. Webbinarierna hålls på engelska.