Till innehåll på sidan

Kitchen talk: "Scenarier för låga utsläpp med delade bilar och elbilar"

Analys av livscykelutsläpp, biobränsleanvändning, batteriutnyttjande & utveckling av fordonsflottan.

I detta Kitchen talk diskuterar forskarna Hampus Berg Mårtensson, Mattias Höjer and Jonas Åkerman sin studie "Low emission scenarios with shared and electric cars: Analyzing life cycle emissions, biofuel use, battery utilization, and fleet development".

Tid: Ti 2024-02-06 kl 12.00 - 13.00

Videolänk: Join us on Zoom!

Exportera till kalender

Personbilar bidrar avsevärt till de totala utsläppen av växthusgaser. I detta Kitchen talk presenterar forskarna sin studie, där de har utvecklat scenarier för den svenska personbilsflottan år 2030, för att uppnå en minskning av växthusgasutsläppen med 70% jämfört med 2010.

Antalet delade bilar och elbilar, hur de kombineras och nivåerna av biobränsleanvändning skiljer sig åt mellan scenarierna. Transportvolymer, biltillgång, batterianvändning, indirekta utsläpp och utveckling av bilflottan utvärderas och jämförs.

Delta i vårt Kitchen talk via Zoom!

Seminariet hålls på engelska.

Mistra SAMS Kitchen Talks är en serie informella webbinarier där vi presenterar pågående forskning inom programmet och av våra partners. Webbinarierna hålls på engelska.