Till innehåll på sidan

SAVE-THE-DATE Mistra SAMS slutkonferens

Sustainable mobility - Making the change

Cyklister i Stockholmstrafiken.
Foto: Nichilas Ahonen /iStock

Välkommen till avslutningskonferensen för forskningsprogrammet Mistra SAMS! Den 10 september bjuder vi in till en heldag på temat påskyndad omställning till hållbar och rättvis tillgänglighet och mobilitet. Vi kommer också att presentera våra forskningsresultat från Living Labs, där vi testat digitala tjänster för tillgänglighet och mobilitet i verkliga livet.

Tid: Ti 2024-09-10 kl 13.00 - 17.00

Exportera till kalender

Sveriges klimatmål säger att vi inte ska ha några nettoutsläpp i landet till 2045, och EU:s klimatlag anger samma mål till år 2050. Klimatmålen ställer krav på utsläppsminskning, omställningstakten måste öka och en stor del av utsläppsminskningen handlar om att få ner utsläppen från trafiken. Hur kan vi åstadkomma en rättvis omställning i närtid?

Forskningen inom Mistra SAMS har varit inriktad på att utforska hur digitalisering och andra åtgärder för hållbar mobilitet kan tillämpas på ett sätt som bidrar till att nå Sveriges klimatmål. Forskningen har genomförts med hjälp av transdisciplinära forskningsmetoder i nära samarbete mellan forskare, medborgare och offentliga och privata aktörer, och med fokus på att föreställa sig och göra prototyper av möjliga framtider med hjälp av en Living Lab-metod.

Under Mistra SAMS avslutningskonferens får du höra resultat från forskningsprogrammet och diskutera med forskare, näringslivsrepresentanter, planerare och politiker hur dessa resultat kan tas vidare till ett omställningsarbete i praktiken.

Konferensen hålls huvudsakligen på engelska.

Digital konferens

Konferensen är digital och du kan själv välja i vilka delar du vill delta. Anmälningslänk publiceras inom kort, ange gärna vid registreringen om du kommer att delta i hela eller delar av konferensen.

Under konferensen organiseras även Konver-Stationer: digitala samtalsstationer, eller mini-rundabordssamtal, kring specifika forskningsresultat ledda av Mistra SAMS forskare. Du kommer att kunna välja två stycken samtal bland samtalsstationerna och i tur och ordning logga in i de som intresserar dig mest.

Läs mer och delta i konferensen