Till innehåll på sidan

Mistra SAMS Kitchen talks

Nya aktörsperspektiv med kommunen som katalysator: tredje platsen dilemman och digital infrastruktur för att möta klimatutmaningar

Tid: On 2023-04-19 kl 12.00 - 13.00

Plats: Zoom

Språk: Svenska

Medverkande: Katarina Larsen, forskare på Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö, KTH

Exportera till kalender

Det finns många olika förväntningar på jobbhubben från olika aktörer inom offentlig och privat sektor. Det skapar i sin tur nya roller för aktörer i staden som katalysator i processen att utveckla nya sätt att resa (och icke-resande) genom jobbhubbar i kombination med digitala tjänster som alternativ till resande. Vid seminariet diskuterar vi erfarenheter från workshop med kommunala aktörer om de nya roller som växer fram i relation till jobbhubben. Några teman är förutsättningar och förväntningar på att skapa nya arbetssätt på en tredje plats (utanför hemmet och jobbet), minska bilköer och trängsel, flexibla lösningar för anställda, dialog kring digital infrastruktur och framtidens innovativa lösningar för att möta klimatutmaningar.

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2023-02-15