Inställt: Mistra SAMS Kitchen talk: " “Praktik övertrumfar policy? Hur utforskande av osäkra framtider begränsas i långsiktig infrastrukturplanering”

Jacob Witzell, doktorand på VTI och KTH, kommer berätta om resultaten från hans granskning av hur normer och praktiker på Trafikverket påverkar myndighetens möjligheter att bidra till en hållbarhetsomställning.

Tid: On 2020-03-18 kl 12.00 - 13.00

Föreläsare: Jacob Witzell

Plats: Teknikringen 10b

Med anledning av att begränsa smittorisken från covid-19 har detta kitchen talk ställts in. Håll utskik på Mistra SAMS webbsida och prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev , för information om ny tid för seminariet.

Lättare lunch kommer finnas för de första femton deltagarna. Du får också gärna ta med egen lunch!

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Sustainable Accessibility and Mobility Services
Senast ändrad: 2020-03-16