Till innehåll på sidan

Tullinge jobbhubb

KTH startar nu, tillsammans med Botkyrka Kommun, Vakansa och Smart Resenär ett pilotprojekt för att vidareutveckla jobbhubben som affärskoncept. 

Utveckling av jobbhubb i Tullinge

Pilotprojektet utgår från den jobbhubb som etablerats i Tullinge centrum inom ramen för forskningsprojektet Mistra SAMS under en testperiod mellan 2019 och januari 2022. Sedan februari i år förvaltas hubben av KTH och Vakansa. Pilotprojektets syfte är att utvärdera hubben i en ny kontext; som självbärande affärsverksamhet. Syftet är också att ta reda på hur efterfrågan ser ut bland Tullingeborna och det lokala föreningslivet, och undersöka möjligheterna för en permanent jobbhubb i Tullinge. Målet man kan vidareutveckla konceptet jobbhubb som sådant, och ta reda på hur förutsättningar ser ut för att etablera fler jobbhubbar.

Om jobbhubben

En jobbhubb är en professionell arbetsplats nära hemmet, där användarna har tillgång till komplett kontorsutrustning och mötesrum. Under studien har syftet varit att undersöka om en professionell arbetsmiljö och tillgång till en arbetsgemenskap i närsamhället kan göra det möjligt att arbeta nära bostaden några dagar i veckan.

Jobbhubbar i närförort, utanför centrum kan bidra till minskning av klimatutsläpp från transporter av flera skäl: de kan avlasta vägar och kollektivtrafik genom att ta bort resenärer under rusningstid, de kan minska trafiken totalt sett om boende i närheten får lättare att arbeta utan bil, och de kan bidra till mer liv och rörelse i lokala centrum. Jobbhubbar kan bidra till att Stockholm ska kunna växa utan att det leder till ökad bilträngsel och överbelastning i kollektivtrafiken.

Projektets bakgrund

Under perioden 2019 till januari 2022 har KTH drivit jobbhubben i Tullinge som en Living Lab inom ramen för projektet Mistra SAMS. Syftet har främst varit att undersöka hur tillgång till en lokal arbetsplats påverkar deltagares resvanor. Jobbhubben har 14 platser och är utrustad med skrivare och internet, mötesrum samt komplett kontorsutrustning.

Mistra SAMS partners har medverkat i projektet. Ett 60-tal anställda som bor i Tullinge rekryterades via den lokala Facebook-sidan och via projektets partners för att använda jobbhubben som en ’satellit’ till kontoret (men som ett alternativ till att jobba hemifrån).

Möjligheter för jobbhubben

Botkyrka kommun tror att en lokal jobbhubb i Tullinge kunna bidra positivt till kommunens strategiska mål och ambitioner, samt positiva hållbarhetsaspekter till följd av en ökad dagbefolkning. En annan aspekt som behöver tas i beaktande är att erbjuda flexibla ytor som till exempel kan användas av föreningslivet under tider hubben inte fungerar som kontor, som effektiviserar samt utökar dess användningsområden. Trots indikationer som är positiva för förutsättningarna till en permanent jobbhubb är det i dagsläget svårt att säga i vilken omfattning denna typ av service kommer att efterfrågas och av vilken målgrupp.

Forskningsprogrammet Mista SAMS etablerar under samma tidsperiod ytterligare ett Living Lab i Riksten. Syftet är att erbjuda de boende och de som arbetar i Riksten möjlighet att boka olika mobilitetstjänster via Smart Resenärs digitala plattform. Utöver de olika mobilitetstjänsterna kommer även jobbhubben i Tullinge att erbjudas de boende i Riksten via plattformen.

Läs nyheten om jobbhubben på Botkyrka kommuns hemsida

Intresserad? Här hittar du intresseanmälan till jobbhubben i Tullinge

Partners

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2024-02-07