Till innehåll på sidan

Stort politiskt intresse för Living Labs i Riksten

Måndagen 11 september 2023 besöktes Riksten av intresserade politiker från flera Stockholmskommuner.

Publicerad 2023-09-13

Politiker från Tyresö, Botkyrka, Solna, Huddinge, Nacka och Danderyd gjorde under måndageftermiddagen ett uppskattat studiebesök vid Mistra SAMS Living Lab Riksten i Botkyrka kommun, för att få nya uppslag om hållbart vardagsresande i semiurbana miljöer.

En intresserad grupp politiker från kommuner i Stockholmsregionen samlades vid Tullinge pendeltågsstation, för att samåka ut till Riksten friluftsstad. Där kunde de ta del av de unika forskningsinitiativ som pågår tillsammans med boende i området.

Under en rundvandring i Riksten, ett bostadsområde under utveckling i Botkyrka kommun, fick de besökande politikerna möta forskarna och ta del av lärdomar från forskningsprojekten. I samtal med forskare och deltagare, fick besökarna diskutera digitalisering och andra åtgärder för hållbar mobilitet som prövas tillsammans med de boende medforskarna. Bland dem en lokal el-cykelpool, el-sparkcyklar och utökad kollektivtrafik med samåknings-taxi. Alla lösningar bokas enkelt via en app.

En mobiltelefon med appen SAMSAS
I SAMSAS-appen kan medforskarna planera sina resor, boka skjuts och olika typer av cyklar. Foto: Magnus Atterfors

Enkla lösningar

Studiebesöket bjöd in till samtal om vilka slutsatser som kan dras från forskningsprojekten i Riksten.

Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta för mer hållbart vardagsresande i liknande bostadsområden? Under studiebesöket diskuterades kopplingen mellan denna typ av initiativ på lokal nivå och samhällets utformning av bebyggelse- och transportinfrastrukturer.

Lösningarna för delad mobilitet i Riksten har utformats så att erfarenhet och idéer enkelt ska kunna spridas till intresserade kommuner som vill minska utsläpp från mobilitet.

Läs mer om studiebesöket och om Living lab Riksten i ett reportage på Mistras hemsida

Text: Jenny Rosen

Living Lab-metoden

Forskningsprojekten utforskar möjliga framtidsprototyper i nära samarbete med medborgare, marknadsaktörer och offentlig planering.

Medborgare som bor i området blir medforskare då de testar hur olika lösningar fungerar för dem i vardagen.