Till innehåll på sidan

Digitala plattformar i fokus på Almedalsveckan

Publicerad 2018-07-09

På hållbarhetsarenan ombord på Teaterskeppet i Visby hamn höll Mistra SAMS seminarium om digital plattformsteknik för tillgänglighet och mobilitet, 3 juli.

Digital plattformsteknik ger goda möjligheter att nå hållbarhetsmål i trafiksystemet, med nya tjänster för tillgänglighet och mobilitet. Tekniken väcker dock frågor om rätten till personlig trafikdata och vilka mål som uppfylls av de nya tjänster som kommer transformera vårt sätt att förflytta oss. Mistra SAMS fokus är att ge kunskapsunderlag om faktorer som har betydelse för offentliga aktörers möjligheter att främja en övergång till plattformsbaserade tillgänglighetstjänster som substantiellt kan bidra till att ställa om det urbana transportsystemet i linje med hållbarhetsmål.

Den snabba utvecklingen av plattformar och tjänster kan vara en central del i att uppnå ett hållbart transportsystem. Kritiken som riktats mot informationsbolag som Facebook och Google visar dock de möjliga problemen med att bolag och digitala plattformar har mycket data om användare. Samhället bör ge ramar och sammanhang för de digitala jättarna att verka i, så att hållbarhetsmål och informationssäkerhet kan uppnås.

Vilka vägval står offentliga aktörer inför?

Läs mer i programmet för Almedalsveckan

I panelen:

Anna Kramers och Jonas Åkerman, Mistra SAMS programchefer

Daniel Helldén (Mp), Trafikborgarråd, Stockholm stad

Kristoffer Tamsons (M), Trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting

Darja Isaksson, Generaldirektör på Vinnova (från 20 aug)

Roberto Maiorana, chef verksamhetsområde Trafikledning på Trafikverket