Living Lab får stöd från Sveriges Ingenjörer

Publicerad 2020-01-23

Förbundets miljöfond bidrar till att Mistra SAMS living lab kan göra ytterligare designinterventioner under 2020, till exempel simulera "kollektivtrafik on-demand" för deltagarna i labbet.

Mistra SAMS Living Lab ger deltagarna tillgång till olika tillgänglighets- och mobilitetstjänster,  och med stöd från Sveriges Ingenjörer ska nu ytterligare tjänster utvecklas och testas tillsammans med deltagarna i studien.

Stödet kommer från Sveriges Ingenjörers Miljöfond, som satsar forskningsmedel inom olika teknikområden som tas upp i förbundets miljöpolitiska program . I arbete med till exempel ”rent vatten” samverkade Miljöfonden med IVL i uppbyggnaden av Sjöstadsverket. Ett senare område var ”Smarta Elnät” där Miljöfonden har ingått i ett större projekt på Energiforsk inom just smarta elnät.

Patrik Björnström, utredare på Sveriges Ingenjörer, tycker stödet till Mistra SAMS Living Lab ligger väl i linje med organisationens miljöpolitiska program.

– Projektet ligger helt inom ramarna för vårt fokusområde ”Hållbar Mobilitet”. När Anna Kramers presenterade Living Lab för oss och sa att man sökte finansiering för nya former av transportlösningar bedömde fondstyrelsen att det var ett bra projekt och beviljade medel. Här fylls alla de kriterier som vi ställer upp: Ett avgränsat projekt som kan ge stor betydelse, där just fondens bidrag verkligen ger resultat. Om Miljöfonden kan bidra till forskningen för hållbar mobilitet är alla vinnare!

Sveriges Ingenjörers webbsida

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Sustainable Accessibility and Mobility Services
Senast ändrad: 2020-01-23