Till innehåll på sidan

Delta i forskningsstudie i Riksten

grafisk illustration som visar stadsinfrastruktur

Kan du tänka dig att delta i en fokusgruppsdiskussion om hur vi ska åstadkomma framtidens hållbara resande – både i Riksten och nationellt? I fokusgruppen diskuteras bland annat frågor kopplade till hur ska detta skulle kunna skapas, problemen idag, och vilken roll medborgare skulle kunna ha i framtiden. Vi söker både dig som bor i Riksten, men även du som verkar här t.ex. arbetar. Inga förkunskaper krävs.

Fokusgruppsdiskussioner som dessa brukar ta ungefär 1-1,5 timme. Diskussionen hålls i konferenslokalen på Brantbrinks IP. Fika ingår.

De som deltar i fokusgruppen får ett presentkort på 200 kr i en matbutik.

Klicka nedan för att komma till intresseanmälan, där du även kommer få uppge vilka tider du kan.

Intresseanmälan Fokusgrupp

Studien genomförs inom ramen för forskningsprogrammet Mistra SAMS som pågår 2021-2024. Syftet med forskningen i Mistra SAMS är att utveckla kunskap om hur man kan ställa om vardagslivets resande så att mål om minskad klimatpåverkan och social rättvisa kan uppnås.

Riksten är ett särskilt intressant område för vårt forskningsprogram, och kommer vara vårt empiriska fallstudieområde under de närmaste åren. En av de centrala aktiviteterna i forskningsprogrammet är att vi i form av ett så kallat ”Living lab” ska utveckla och testa olika typer av hållbara mobilitetslösningar i Riksten. För att kunna göra det på ett bra sätt skulle vi vilja få kontakt med er som bor och jobbar i området, och ta del av era tankar, er kunskap och era erfarenheter om transporter och vardagsliv i Riksten.

Kontakt

Jonas Ihlström

doktorand, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Tel: 013-204263

Epost: jonas.ihlstrom@vti.se

Partner

logo - partners in the projekt, KTH, VTI, MistraSAMS, Mistra
Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2022-05-31