Mistra-SAMS Programövergripande workshop (2)

Tid: Fr 2017-09-15 kl 09.00 - 13.00

Plats: VTI’s offices on KTH campus, Stockholm

Denna workshop är den andra som anordnas av SAMS workpackage ”WP2 Framing transitions to sustainable accessibility.” Det övergripande syftet med dessa workshops är att introducera och diskutera perspektiv och begrepp som har potentiell relevans för arbetet inom olika delar av SAMS-programmet. Tanken är att skapar ytor där forskare och andra från programmets olika delar och kompetensområden kan mötas, diskutera, lära sig av varandra och berika varandras perspektiv.

Temat för workshopen är ”Mot ökat hållbart resande: förändringsprocesser på individnivå.” Detta tema är tänkt som ett komplement till den första workshopen, som hölls i mars 2017 kring förändringsprocesser på systemnivå – en mycket välbesökt och uppskattad workshop.

Workshopen är öppen till alla medverkande inom SAMS. SAVE THE DATE!

Kontaktperson: prof Jane Summerton, jane.summerton@vti.se

2017-09-15T09:00 2017-09-15T13:00 Mistra-SAMS Programövergripande workshop (2) Mistra-SAMS Programövergripande workshop (2)
Till sidans topp