Till innehåll på sidan

Living Labs

Mistra SAMS genomför ett antal interventionsstudier tillsammans med användare av tillänlighets- och mobilitetstjänster. Dessa "Living Labs" bidrar med mycket kunskap till forskningen kring användarbehov och preferenser, samt hållbarhetsaspekter i nya tjänster.

Du kan läsa mer om Living Labs via menyn till vänster.

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2018-05-24