Till innehåll på sidan

Mistra SAMS på Almedalen

Publicerad 2017-07-12

Mistra SAMS debatt om digitalisering och nya mobilitetstjänster i Stockholmsregionen drog stor publik på måndagen under Almedalsveckan. I panel deltog Daniel Helldén (MP), Gustav Hemming (C), Lena Smidfelt Rosqvist and Charlotte Wäreborn Schultz.

Hur kan digitalisering och nya mobilitetstjänster göra Stockholm världsledande i klimatomställning?

Många var intresserade

Det var frågan som ställdes till panelen i Mistra SAMS seminarium under Almedalsveckan i Visby. Med start i den frågan berörde samtalet allt från självkörande bilar till behovet av att hjälpa Stockholmarna komma ifrån sin bilkörningsvana genom att erbjuda riktigt smarta tjänster för mobilitet och tillgänglighet. Charlotte Wäreborn Schultz från Trafikverket efterlyste goda exempel och Lina Smidfeldt Rosqvist från Trivector varnade för alltför mycket teknikoptimism. Daniel Helldén och Gustav Hemming var båda överens om att nya tjänster ska kännas verkligt smarta för att få genomslag, och att smarta nya tjänster behövs snabbt: Stockholms stad har beslutat att biltrafiken ska minska, trots en snabbt ökande befolkning.

Jonas Åkerman

Diskussionen leddes av Mistra SAMS programchef Jonas Åkerman, som var nöjd med intresset från de deltagande politikerna för Mistra SAMS forskning:

– Det är tydligt att beslutsfattare gärna vill ha vetenskapligt bra underlag, och mycket kontakt med forskningen. Jag är hoppfull att Mistra SAMS resultat kommer kunna påverka det politiska arbetet på ett konkret sätt!

Innehållsansvarig:info@sams.kth.se
Tillhör: Mistra SAMS
Senast ändrad: 2017-07-12