Skip to main content

Mistra SAMS Resultatkonferens

Välkommen till Mistra SAMS Resultatkonferens från fas 1 (2017-2020) med fokus på dagsaktuella frågor inom hållbar mobilitet och tillgänglighet.

Time: Fri 2021-04-16 10.00 - 15.00

Location: Zoom

Mistra SAMS är ett forskningsprogram som studerar digitala tjänster för tillgänglighet och rörlighet för att förstå deras potential att förändra samhället och bidra till hållbarhet.

Programmet har precis avslutat sin första programperiod och bjuder på en dag med presentationer av forskningsresultat, diskussioner kring hållbara och digitala mobilitetstjänster och högaktuella samhällsutmaningar.

Kom och träffa våra forskare och partner från akademi och näringsliv samt planerare och politiker från lokal regional och nationell nivå!

Logga in (Zoom webinar)

Program

10:00-10:15

Introduktion och information om Mistra SAMS

10:15-11:15

Presentationer från Mistra SAMS forskare med fokus på forskningsresultat under Fas 1

  1. Användares perspektiv på smarta och hållbara mobilitetstjänster  - Jan Andersson (VTI) och Malin Henriksson (VTI)

  2. Vad har vi lärt oss genom Living Labs - Anna Kramers (KTH) och Martin Sjöman (KTH)

  3. Kan nya mobilitetstjänster bidra till att nå klimatmål? - Jonas Åkerman (KTH)

  4. Att styra omställningen till smart och hållbar mobilitet - Karolina Isaksson (VTI) och Anna Wallsten (VTI)

11:20-11:30

Paus

11:30-12:00

ConverStations (mini rundabordssamtal) kring specifika forskningsresultat ledd av Mistra SAMS forskare och programmets partner

12:00-13:00

Lunch

13:00-13:50

Gruppdiskussioner kopplade till Mistra SAMS forskningsresultat

13:50-14:00

Paus

14:00-14:45

Panelsamtal - Hur skapas hållbar mobilitet i städer efter Covid-19

  • Karolina Skog  - Riksdagsledamot och ekonomiskpolitisk talesperson (Mp), f.d. Miljöminister, styrelseledamot för Mistra SAMS

  • Kristoffer Tamsons  - Trafikregionråd i Region Stockholm (M)

  • Anna Wildt Persson - biträdande chef på Strategisk Utveckling, Trafikverket

  • Magnus Fredricson  - Strateg för hållbar samhällsutveckling, Skaraborgs kommunalförbund, Projektledare Kom-i-land-projektet

  • Frances Sprei - Docent och forskare inom hållbar mobilitet, Chalmers

14:45-15:00

Framtidsplaner för Mistra SAMS

Page responsible:info@sams.kth.se
Belongs to: Mistra SAMS
Last changed: Apr 27, 2021